HP LaserJet 1015 Printer - Tiskanje več ovojnic

background image

Tiskanje več ovojnic

Uporabljajte le ovojnice, ki so namenjene tiskanju z laserskim tiskalnikom. Več o tem preberite v razdelku

Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik

.

Opomba

Za tiskanje ene ovojnice uporabite podajalni pladenj za prednostni medij. Za več ovojnic uporabite glavni
podajalni pladenj.

1

Odprite pokrov podajalnega pladnja.

2

Pred vlaganjem ovojnic povlecite vodila medija navzven, tako da bo razmik malce širši od ovojnic.

3

Stran, na katero želite tiskati, naj bo obrnjena navzgor, zgornji rob ovojnic pa poravnan z levim
vodilom. Vložite do 15 ovojnic.

Opomba

Če je zavihek na krajšem robu ovojnic, vložite ovojnice s tem robom naprej.

background image

SLWW

Tiskanje na ovojnice 25

4

Nastavite vodila tiskalnega medija, tako da se bodo prilegala širini in dolžini ovojnic.

5

Odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) (ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja)
v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP). Navodila preberite v razdelku

Lastnosti tiskalnika

(gonilnik)

. Na kartici Paper/Quality (Papir/kakovost) ali Paper (Papir) (pri nekaterih gonilnikih za

Mac Vrsta papirja/kakovost) za vrsto tiskalnega medija določite Envelope (Ovojnica).

Opomba

Za nekatere gonilnike in operacijske sisteme vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več informacij
o razpoložljivosti funkcij za posamezni gonilnik je v elektronski pomoči za lastnosti tiskalnika (gonilnik).

6

Zaprite pokrov podajalnega pladnja.

background image

26 Poglavje 2

SLWW

Tiskanje na pisemski papir z glavo in že tiskane obrazce