HP LaserJet 1015 Printer - Tiskanje na pisemski papir z glavo in že tiskane obrazce

background image

Tiskanje na pisemski papir z glavo in že tiskane obrazce

1

Papir vložite z zgornjim robom naprej, stran, na katero želite tiskati, pa naj bo obrnjena navzgor.
Nastavite vodili tiskalnega medija, tako da se bosta prilegali širini papirja.

2

Natisnite dokument.

Opomba

Če želite natisniti naslovno stran na papir z glavo, potem pa še preostali dokument, vložite papir z glavo
v podajalni pladenj za prednostni medij, v glavnega pa navadni papir. Tiskalnik samodejno tiska najprej
na papir iz pladnja za prednostni medij.

background image

SLWW

Tiskanje na medije po meri in voščilnice 27

Tiskanje na medije po meri in voščilnice

Tiskalniki HP LaserJet 1010 series tiskajo na medije po meri in voščilnice velikosti med 76 x 127 mm
(3 x 5 palcev) in 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcev). Odvisno od izbranega medija lahko natisnete do
10 listov iz podajalnega pladnja za prednostni medij. Za več listov uporabite glavni podajalni pladenj.

OPOZORILO

Preden liste vstavite v pladenj, se prepričajte, da niso sprijeti.