HP LaserJet 1015 Printer - Podajalni pladenj za prednostni medij

background image

Podajalni pladenj za prednostni medij

V podajalni pladenj za prednostni medij lahko vstavite do 10 listov 75 g/m

2

papirja ali eno ovojnico,

prosojnico ali voščilnico. Medij vložite z zgornjim robom naprej, stran, na katero želite tiskati, pa naj bo
obrnjena navzgor. Da bi se izognili zagozditvam medija in poševnemu izpisu, vedno naravnajte stranski
vodili.

OPOZORILO

Če boste tiskali na zguban, prepognjen ali kakorkoli poškodovan tiskalni medij, se lahko medij zagozdi.
Več o tem preberite v razdelku

Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik

.

Opomba

Preden medij vložite v podajalni pladenj, ga poravnajte in odstranite starega. Tako preprečite, da tiskalnik
potegne več listov hkrati, in se s tem izognete zagozdenju medija.