HP LaserJet 1015 Printer - Razumevanje nastavitev kakovosti tiskanja

background image

Razumevanje nastavitev kakovosti tiskanja

Nastavitve kakovosti tiskanja določajo izrazitost tiska in način tiskanja slik. S temi nastavitvami lahko
tudi optimirate kakovost tiskanja za določeno vrsto tiskalnih medijev. Več o tem preberite v razdelku

Optimiranje kakovosti tiskanja za določene vrste tiskalnih medijev

.

V lastnostih tiskalnika lahko nastavitve glede na vrsto tiskalnega posla ustrezno prilagodite. Nastavitve:

600 dpi:

To je privzeta nastavitev.

FastRes 1200:

Ta nastavitev je na voljo pri tiskalnikih HP LaserJet 1012 in 1015. Omogoča sicer

boljšo kakovost, vendar tiskanje zahteva več časa.

Uporaba načina EconoMode (prihrani barvilo):

Pri tiskanju se uporabi manj barvila, zato je ta

nastavitev primerna za tiskanje osnutkov. To možnost lahko vključite neodvisno od drugih nastavitev
kakovosti.

1

Odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) (ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja)
v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP). Navodila preberite v razdelku

Lastnosti tiskalnika

(gonilnik)

.

2

Na kartici Paper/Quality (Papir/kakovost) ali Finishing (pri nekaterih gonilnikih za Mac Vrsta
papirja/kakovost

) izberite želeno kakovost tiskanja.

Opomba

Za nekatere gonilnike in operacijske sisteme vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več informacij
o razpoložljivosti funkcij za posamezni gonilnik je v elektronski pomoči za lastnosti tiskalnika (gonilnik).

Opomba

Če želite spremeniti nastavitev kakovosti tiskanja za vse tiskalne posle, odprite lastnosti tiskalnika iz menija
Start

. Če želite spremeniti nastavitev kakovosti samo v programu, ki ga uporabljate, odprite lastnosti

tiskalnika iz menija Print Setup (Priprava strani) tega programa. Več o tem preberite v razdelku

Lastnosti

tiskalnika (gonilnik)

.

background image

38 Poglavje 3

SLWW