HP LaserJet 1015 Printer - Življenjska doba tiskalne kartuše

background image

Življenjska doba tiskalne kartuše

Življenjska doba tiskalne kartuše je odvisna od količine barvila, potrebne za tiskalne posle. Ko tiskate
besedilo s 5-odstotno pokritostjo na papirju velikosti letter ali A4, boste s tiskalno kartušo natisnili
povprečno 2000 strani. Toliko lahko natisnete, če je gostota tiskanja nastavljena na 3, način EconoMode
pa izklopljen. (To sta privzeti nastavitvi.) Podrobnosti o naročanju nadomestnih tiskalnih kartuš za lahko
preberete v razdelku

Naročanje potrošnega materiala

.

background image

SLWW

Varčevanje z barvilom 43