HP LaserJet 1015 Printer - Varčevanje z barvilom

background image

Varčevanje z barvilom

Ko tiskate v načinu EconoMode, tiskalnik porabi za vsako stran manj barvila. S to možnostjo podaljšate
življenjsko dobo tiskalne kartuše in zmanjšate stroške, vendar bo kakovost tiskanja slabša. Več o tem
preberite v razdelku

Uporaba načina EconoMode (prihrani barvilo)

.

background image

44 Poglavje 4

SLWW