HP LaserJet 1015 Printer - Kartica Alerts (Opozorila)

background image

Kartica Alerts (Opozorila)

Na kartici Alerts (Opozorila) lahko nastavite, da vas tiskalnik samodejno opozarja.

Nastavitev opozoril stanja

Na strani Set up status alerts (Nastavitev opozoril stanja) lahko vklopite ali izklopite opozorila, določite,
kdaj naj tiskalnik pošlje opozorilo, in izberete vrsto opozorila:

pojavno sporočilo

ikona v opravilni vrstici

Kliknite Apply (Uporabi), da vklopite te nastavitve.