HP LaserJet 1015 Printer - Okno Advanced Printer Settings (Dodatne nastavitve tiskalnika)

background image

Okno Advanced Printer Settings (Dodatne nastavitve tiskalnika)

Ko kliknete povezavo Advanced Printer Settings (Dodatne nastavitve tiskalnika), se odpre novo okno
z dvema karticama:

Kartica Information (Informacije)

Kartica Settings (Nastavitve)

Kartica Information (Informacije)

Na tej kartici so povezave do naslednjih informacij:

Stanje naprave

Konfiguracija

Dnevnik dogodkov

Tiskanje strani z informacijami

Kartica Settings (Nastavitve)

Na tej kartici so povezave na številne strani, kjer si lahko ogledate ali spremenite konfiguracijo tiskalnika.

Opomba

Nastavitve v programski opremi lahko razveljavijo nastavitve v aplikaciji HP toolbox.

Device Information (Informacije o napravi)

. Osnovne informacije o tiskalniku.

Paper Handling (Ravnanje s papirjem)

. Ogled in spreminjanje nastavitev podajalnega pladnja.

Printing (Tiskanje)

. Ogled in spreminjanje privzetih nastavitev tiskalnih poslov.

PCL

. (samo tiskalnik HP LaserJet 1015) Ogled in spreminjanje informacij o pisavi PCL.

Print Quality (Kakovost tiskanja)

. Ogled in spreminjanje privzetih nastavitev kakovosti tiskanja.

Print Modes (Načini tiskanja)

. Ogled in spreminjanje načinov tiskanja za različne tiskalne medije.

System Setup (Sistemske nastavitve)

. Ogled in spreminjanje sistemskih informacij.

I/O (Vmesnik V/O)

. Ogled in spreminjanje nastavitev časovne omejitve za vmesnik V/I.

Resets (Ponastavitve)

. Povrnitev vseh tovarniških nastavitev tiskalnika.

background image

56 Poglavje 5

SLWW

background image

SLWW

Odpravljanje težav 57

6