HP LaserJet 1015 Printer - Razdelki v aplikaciji HP toolbox

background image

Razdelki v aplikaciji HP toolbox

HP toolbox ima naslednje razdelke:

Kartica Status (Stanje)

Kartica Troubleshooting (Odpravljanje težav)

Kartica Alerts (Opozorila)

Kartica Documentation (Dokumentacija)

Okno Advanced Printer Settings (Dodatne nastavitve tiskalnika)