HP LaserJet 1015 Printer - Menjava zajemalnega valja

background image

Menjava zajemalnega valja

Če tiskalnik ne zajema tiskalnih medijev ali jih zajema več hkrati, boste morda morali zamenjati ali očistiti
zajemalni valj. Več o naročanju zajemalnih valjev preberite v razdelku

Naročanje potrošnega materiala

.

OPOZORILO

Če postopka ne boste izvedli pravilno, utegnete poškodovati tiskalnik.

1

Iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in počakajte, da se tiskalnik ohladi.

2

Odprite vratca in odstranite tiskalno kartušo.

3

Poiščite zajemalni valj.

4

Sprostite majhna bela jezička na obeh straneh zajemalnega valja in tega zasukajte k sebi.

background image

74 Poglavje 6

SLWW

5

Nežno povlecite zajemalni valj navzgor in k sebi, da ga odstranite.

6

Vstavite nov ali očiščen valj. Navodila preberite v razdelku

Čiščenje zajemalnega valja

. Okrogli in

pravokotni čepki na obeh straneh preprečujejo napačno vstavljanje zajemalnega valja.

7

Zasukajte vrhnji konec zajemalnega valja v smeri proti tiskalniku, dokler se ne zaskoči.

background image

SLWW

Menjava zajemalnega valja 75

8

Znova namestite tiskalno kartušo in zaprite vratca.

9

Priključite napajalni kabel in znova vklopite tiskalnik.

background image

76 Poglavje 6

SLWW