HP LaserJet 1015 Printer - Ovojnice

background image

Ovojnice

Zgradba ovojnic

Zgradba ovojnic je zelo pomembna. Prevoji na ovojnicah se lahko znatno razlikujejo, ne samo med
različnimi proizvajalci, temveč tudi pri ovojnicah iz iste škatle enega proizvajalca. Kakovost ovojnic zelo
vpliva na uspešnost tiskanja. Pri izbiri ovojnic bodite pozorni na naslednje:

Teža:

Teža papirja ovojnic ne sme presegati 105 g/m

2

, sicer lahko pride do zagozditev.

Zgradba:

Ovojnice morajo biti pred začetkom tiskanja ploske (zvite so lahko največ 6 mm v katerokoli

smer) in v njih ne sme biti zraka. Ovojnice, v katerih je ujet zrak, lahko povzročijo težave.

Stanje:

Ovojnice ne smejo biti zgubane, prepognjene ali drugače poškodovane.

Velikosti:

Od 90 x 160 mm do 178 x 254 mm.

Ovojnice z dvojnimi stranskimi šivi

Ovojnica, zgrajena z dvojnimi stranskimi šivi, ima namesto poševnih šivov na vsaki strani navpične. Takšne
ovojnice se lahko prej zgubajo. Preverite, ali šivi sežejo do kota ovojnice, kot je prikazano na sliki:

1

sprejemljiva zgradba ovojnic

2

nesprejemljiva zgradba ovojnic

Ovojnice s samolepilnimi trakovi ali zavihki

Ovojnice s samolepilnimi odstranljivimi trakovi ali z več kot enim zavihkom, ki ga je treba prepogniti,
da zapečati ovojnico, morajo uporabljati lepila, ki so združljiva s temperaturami in pritiskom, ki so jim
izpostavljene v tiskalniku: 200° C (392° F). Dodatni zavihki in trakovi lahko povzročijo gubanje, pregibe
ali zagozditve.

Shranjevanje ovojnic

Pravilno shranjevanje ovojnic prispeva k dobri kakovosti tiskanja. Ovojnice morajo biti shranjene plosko.
Če je v ovojnici zrak, lahko to pri tiskanju povzroči gubanje.

1

2

background image

SLWW

Priporočila za uporabo tiskalnih medijev 97