HP LaserJet 1015 Printer - Voščilnice in težji tiskalni mediji

background image

Voščilnice in težji tiskalni mediji

S podajalnega pladnja za papir lahko tiskate na različne vrste tršega papirja, kakršen je tisti za voščilnice,
vizitke in dopisnice. Zgradba nekaterih takih papirjev je primernejša od drugih za tiskanje z laserskim
tiskanjem.

Če želite zagotoviti optimalno delovanje tiskalnika, ne uporabljajte papirja, težjega od 157 g/m

2

. Papir,

ki je pretežek, lahko povzroči težave pri podajanju in zlaganju, zagozditve, nepravilno utrjevanje barvila,
slabo kakovost tiskanja ali čezmerno mehansko obrabo delov.

Opomba

Če podajalnega pladnja ne napolnite do vrha in če uporabljate papir z gladkostjo od 100 do 180 sheffieldov,
boste morda lahko uporabili težji papir.

Zgradba težjega papirja

Gladkost:

Papir z maso od 135 do 157 g/m

2

mora imeti gladkost od 100 do 180 sheffieldov.

Papir z maso od 60 do 135 g/m

2

mora imeti gladkost od 100 do 250 sheffieldov.

Zgradba:

Težji papir mora ležati plosko (zvit je lahko največ 5 mm v katerokoli smer).

Stanje:

Težji papir ne sme biti zguban, prepognjen ali drugače poškodovan.

Velikosti:

Uporabljate samo težji papir naslednjih velikosti:

najmanjša: 76 x 127 mm

največja: 216 x 356 mm

Priporočila za težji papir

Nastavite robove tiskanja najmanj 2 mm od robov strani.

background image

98 Dodate B

SLWW

background image

SLWW

Garancija in licence 99

C