HP LaserJet 1015 Printer - Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji

background image

Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji

1.

HP vam, končnemu uporabniku, jamči, da bodo strojna oprema, dodatna oprema in potrošni material HP brez okvar
v materialu in izdelavi po datumu nakupa in za obdobje, navedeno zgoraj. Če med garancijskim obdobjem obvestite HP o
takih okvarah, bo po lastni presoji bodisi popravil bodisi zamenjal izdelke, za katere se izkaže, da so okvarjeni. Nadomestni
izdelki so lahko novi ali enakovredni novim.

2.

HP jamči, da programska oprema HP ne bo nezmožna izvajati svojih programskih ukazov po datumu nakupa in za obdobje,
navedeno zgoraj, zaradi okvar v materialih in delu, če jo pravilno namestite in uporabljate. Če med garancijskim obdobjem
obvestite HP o takih okvarah, bo zamenjal nosilec podatkov, na katerem je programska oprema, ki zaradi takih okvar ne
izvaja svojih programskih ukazov.

3.

HP ne jamči, da bo delovanje izdelkov HP brez prekinitev ali napak. Če HP ni zmožen v razumnem času popraviti ali
zamenjati kateregakoli izdelka, boste upravičeni do povračila nakupne cene ob vračilu izdelka.

4.

Izdelki HP lahko vsebujejo obnovljene dele, katerih delovanje je enakovredno novim, ali pa so bili naključno uporabljeni.

5.

Garancija ne velja za okvare, ki so posledica (a) nepravilnega ali nezadostnega vzdrževanja ali umerjanja, (b) uporabe
programske opreme, vmesnikov, delov ali potrošnega materiala, ki jih ni dobavil HP, (c) nepooblaščenega spreminjanja ali
napačne uporabe, (d) uporabe zunaj objavljenih specifikacij za delovno okolje izdelka, ali (d) nepravilne priprave ali
vzdrževanja mesta uporabe.

6.

HP NE DAJE NOBENEGA DRUGEGA IZRECNEGA JAMSTVA ALI POGOJEV, NE GLEDE NA TO, ALI SO PISNE ALI
USTNE

. DO MERE, KI JO DOPUŠČA LOKALNA ZAKONODAJA, SO VSA NAZNAČENA JAMSTVA ALI POGOJI

USTREZNOSTI ZA PRODAJO, ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN OMEJENI NA
OBDOBJE VELJAVNOSTI IZRECNEGA JAMSTVA, NAVEDENEGA ZGORAJ. Nekatere države/območja, zvezne države ali
province ne dovolijo omejitev obdobja veljavnosti naznačenih jamstev, tako da zgornja omejitev ali izključitev za vas morda ne
velja. Ta garancija vam daje določene zakonske pravice, imate pa lahko tudi druge pravice, ki se med posameznimi zveznimi
državami, provincami in državami/območji razlikujejo.

7.

DO MERE, KI JO DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA, SO VAŠA EDINA IN IZKLJUČNA PRAVNA SREDSTVA TISTA,
NAVEDENA V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI. RAZEN KOT JE NAVEDENO ZGORAJ, NE BO NE HP NE NJEGOVI DOBAVITELJI
ODGOVOREN ZA IZGUBO PODATKOV ALI ZA NEPOSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO (VKLJUČNO
Z IZGUBO DOBIČKA ALI PODATKOV) ALI DRUGO ŠKODO, NE GLEDE NA TO, ALI IZHAJA IZ POGODBE, KAZNIVEGA
DEJANJA ALI KATEREKOLI DRUGE PRAVNE MOŽNOSTI. Nekatere države/območja, zvezne države ali province ne
dovolijo izključitve ali omejitve naključne ali posledične škode, tako da zgornja omejitev ali izključitev za vas morda ne velja.

ZA POTROŠNIŠKE TRANSAKCIJE V AVSTRALIJI IN NA NOVI ZELANDIJI GARANCIJSKE DOLOČBE TE IZJAVE, RAZEN
DO ZAKONSKO DOVOLJENE MERE, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH
PRAVIC, KI VELJAJO ZA PRODAJO TEGA IZDELKA, IN JIH DOPOLNJUJEJO.

GARANCIJSKO OBDOBJE:

Eno leto od datuma nakupa.

background image

102 Dodatek C

SLWW