HP LaserJet 1015 Printer - Hewlett-Packardova licenèna pogodba za programsko opremo

background image

Hewlett-Packardova licenčna pogodba za programsko opremo

OPOMBA: UPORABA PROGRAMSKE OPREME TEMELJI NA DOLOČBAH HP-JEVE LICENČNE
POGODBE ZA PROGRAMSKO OPREMO, NAVEDENE SPODAJ. Z UPORABO PROGRAMSKE
OPREME SOGLAŠATE Z DOLOČBAMI TE LICENČNE POGODBE.

DOLOČBE HP-JEVE LICENCE ZA PROGRAMSKO OPREMO

Te licenčne določbe urejajo vašo uporabo priložene programske opreme, razen če imate posebno
podpisano pogodbo s Hewlett-Packardom.

Podelitev licence. Hewlett-Packard vam podeljuje pravico do uporabe enega izvoda programske opreme.
“Uporaba” pomeni shranjevanje, nalaganje, nameščanje, izvajanje ali prikazovanje programske opreme.
Programske opreme ne smete spreminjati, prav tako ne smete onemogočiti kakršnihkoli funkcij za
licenciranje ali nadzor v programski opremi. Če je programska oprema licencirana za “hkratno uporabo”,
ne smete dovoliti, da jo hkrati uporablja več uporabnikov, kot je največ dovoljeno.

Lastništvo. Programska oprema in avtorske pravice zanjo so last Hewlett-Packarda ali njegovih neodvisnih
dobaviteljev. Licenca vam ne podeljuje lastniške pravice ali lastništva programske opreme in ne pomeni
prodaje kakršnihkoli pravic za programsko opremo. Hewlett-Packardovi neodvisni dobavitelji lahko pri
kakršnihkoli kršitvah teh licenčnih določb zaščitijo svoje pravice.

Kopije in prilagoditve. Kopije ali prilagoditve programske opreme lahko naredite samo za namene
arhiviranja, ali kadar je kopiranje oziroma prilagajanje bistven del dovoljene uporabe programske opreme.
V vseh kopijah ali prilagoditvah morate reproducirati vsa obvestila o avtorskih pravicah v izvirni programski
opremi. Programske opreme ne smete kopirati v kakršnokoli javno omrežje.

Prepovedano obratno zbiranje ali dešifriranje. Programske opreme ne smete obratno zbirati ali povratno
prevajati brez HP-jevega poprejšnjega pisnega soglasja. V nekaterih pristojnostih je HP-jevo soglasje lahko
potrebno tudi za omejeno obratno zbiranje ali povratno prevajanje. HP-ju morate na zahtevo posredovati
razumno podrobne informacije o obratnem zbiranju ali povratnem prevajanju. Programske opreme ne
smete dešifrirati, razen če je to potrebno za uporabo programske opreme.

Prenos. Licenca samodejno preneha veljati ob kakršnemkoli prenosu programske opreme. Programsko
opremo morate ob prenosu v celoti prenesti prejemniku, skupaj z vsemi izvodi in povezano dokumentacijo.
Pogoj prenosa je, da prejemnik sprejme licenčne določbe.

Prenehanje. Če ne ravnate skladno s katerokoli od teh licenčnih določb, lahko HP prekine veljavnost vaše
licence. Ob prenehanju morate takoj uničiti programsko opremo skupaj z vsemi izvodi, prilagoditvami in
deli, združenimi v kakršnikoli obliki.

Izvozne zahteve. Programske opreme, kopij in prilagoditev programske opreme ne smete izvoziti ali
nadalje izvoziti, če s tem kršite kakršnokoli veljavno zakonodajo ali predpise.

Omejene pravice vlade ZDA. Programska oprema je bila razvita, priložena dokumentacija pa izdelana
izključno na zasebne stroške. Dobavlja in licencira se kot “komercialna računalniška programska oprema”,
kakor je opredeljeno v DFARS 252.227-7013 (okt. 1988), DFARS 252.211-7015 (maj 1991) ali DFARS
252.227-7014 (jun. 1995), kot “komercialni predmet”, kakor je opredeljeno v FAR 2.101(a) (jun. 1987) ali
kot “omejena računalniška programska oprema”, kakor je opredeljeno v FAR 52.227-19 (jun. 1987) (ali v
kateremkoli enakovrednem predpisu upravnih organov ali pogodbenem določilu), kot je primerno. Za
programsko opremo in kakršnokoli priloženo dokumentacijo imate samo tiste pravice, ki jih zanje določa
upoštevna klavzula pravilnikov DFAR ali FAR oziroma HP-jeva standardna pogodba za programsko opremo
za zadevni izdelek.

background image

SLWW

Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji 101