HP LaserJet 1015 Printer - Priporočila za vnovično pakiranje tiskalnika 

background image

Priporočila za vnovično pakiranje tiskalnika 105

Priporočila za vnovično pakiranje tiskalnika

Pri vnovičnem pakiranju tiskalnika upoštevajte naslednja priporočila:

Če je le možno, priložite vzorce tiskanja in 5 do 10 listov papirja ali drugega tiskalnega medija,
pri katerega uporabi ste naleteli na težave.

Odstranite vse kable, pladnje in dodatno opremo, nameščeno v tiskalniku.

Odstranite in shranite tiskalno kartušo.

OPOZORILO

Da bi se izognili poškodbam tiskalne kartuše, jo shranite v izvirno embalažo oziroma tako, da ne bo
izpostavljena svetlobi.

Če je možno, uporabite embalažo, v kateri ste jo dobili. Za poškodbe zaradi nepravilnega pakiranja
ste sami odgovorni
. Če izvirne embalaže tiskalnika nimate več, se obrnite na najbližjo pošto, kjer so
običajno na voljo različne vrste embalaže.

Ne pozabite priložiti izpolnjenega izvoda obrazca s podatki o servisiranju.

Hewlett-Packard priporoča, da pošiljko zavarujete.

background image

106 Dodatek C

SLWW