HP LaserJet 1015 Printer - Stvarno kazalo

background image

Stvarno kazalo 109

Stvarno kazalo

B

barvilo

čiščenje prostora okoli tiskalne kartuše 46
delci barvila 66
drobci 65
madež 66
menjava tiskalne kartuše 44
odpiranje vratc prostora za tiskalno kartušo 10
prazno 65
razpršeno okoli natisnjenih znakov 68
shranjevanje tiskalnih kartuš 41
varčevanje 43
vratca prostora za tiskalno kartušo 5

besedilo

manjkajoče 63
popačeno 63

C

Cancel job, gumb 5

Č

čiščenje

pot tiskalnih medijev 48
prostor okoli tiskalne kartuše 46
tiskalnik 46
zajemalni valj 72

D

delovno okolje

tehnični podatki 80

dostop do tiskalne kartuše 10

E

EconoMode 38
elektronska pomoč, lastnosti tiskalnika 14
Energy Star 84

F

funkcije 4

hitrost 4
kakovost 4
prihranek denarja 4
profesionalna kakovost 4

G

garancija

HP-jeva izjava o omejeni garanciji 101
razširjena 104
tiskalna kartuša 102

glavni podajalni pladenj 5, 8

polnjenje 21

Go, gumb za potrditev 5
Go, lučka za potrditev 5
gonilnik za tiskalnik

Macintosh 15
namestitev 11

gonilniki za tiskalnik

mesta za prenos 2

grafika

manjkajoče 63
slaba kakovost 63

gumb

Cancel job 5
Go 5

H

HP toolbox

kartica Alerts (Opozorila) 54
kartica Documentation (Dokumentacija) 54
kartica Status (Stanje) 53
kartica Troubleshooting (Odpravljanje težav) 53
nastavitve tiskalnika 55
ogled 51

I

informacije, povezave za določene teme 2
izbiranje papirja in drugih tiskalnih medijev 18
izboljšanje kakovosti tiskanja 65
izhodni predal 5, 9
izjave upravnih organov

izjava o elektromagnetnih motnjah za Korejo 88
izjava o laserju za Finsko 89
izjava o ustreznosti 87
izjava o varnosti laserja 88
kanadski predpisi DOC 88

K

kabel

USB 16
vzporedna 16

kakovost tiskanja

delci barvila 66
drobci barvila 65
EconoMode 38
gube 68
madeži barvila 66
manjkajoči deli izpisa 65
nastavitve 37
navpične črte 66
nepravilno oblikovani znaki 67
ponavljajoče se navpične napake 67
poševno/nesimetrično tiskanje 67
pregibi 68
razpršeno barvilo okoli natisnjenih znakov 68
sivo ozadje 66
svetlo ali bledo tiskanje 65
valovit tiskalni medij 67
zvit tiskalni medij 67

kartica Alerts (Opozorila); HP toolbox 54
kartica Documentation (Dokumentacija); HP toolbox 54
kartica Status (Stanje); HP toolbox 53
kartica Troubleshooting (Odpravljanje težav); HP toolbox 53
knjižice, tiskanje 34
konfiguracija

HP LaserJet 1010 3
HP LaserJet 1012 3
HP LaserJet 1015 3

background image

110 Stvarno kazalo

6/::

L

lastnosti tiskalnika

dostop 13
elektronska pomoč 14

licenca za programsko opremo 100
ločilna blazinica

menjava 76
mesto 6

ločljivost, nastavitve 37
lučka za pripravljenost (Ready) 5
lučke

Go 5
opozorilna (Attention) 5
Pripravljen 5
vzorci utripanja lučk stanja 60

M

manjkajoča grafika 63
manjkajoče besedilo 63
mediji po meri, tiskanje 27
menjava

ločilna blazinica 76
zajemalni valj 73

N

nadomestni deli, naročanje 108
nadzorna plošča 7
nalepke

priporočila za uporabo 95
tiskanje 22

napake, programska oprema 64
nastavitve

kakovost tiskanja 37
spreminjanje privzetih nastavitev za Windows 98, 2000, ME 13
spreminjanje privzetih nastavitev za Windows XP 13
spreminjanje samo za program, ki se izvaja 13

nastavitve tiskalnika

HP toolbox 55

nastavitve tiskanja, spreminjanje 14

O

obojestransko tiskanje 32
obrazci, tiskanje 26
odpravljanje težav

delci barvila 66
drobci barvila 65
gube 68
HP toolbox 51
kakovost tiskanja 59
komunikacija tiskalnika in računalnika 59
konfiguracijska stran, tiskanje 50
lučka za pripravljenost (Ready) 58
madeži barvila 66
manjkajoča grafika ali besedilo 63
manjkajoči deli izpisa 65
namestitev tiskalnika 58
natisnjena stran se razlikuje od tiste na zaslonu 63
natisnjena stran, težave 59
navpične črte 66
nepopolno besedilo 63
nepravilno oblikovani znaki 67
ponavljajoče se navpične napake 67
popačeno besedilo 63
poševno/nesimetrično tiskanje 67
prazne strani 63
predstavitvena stran 58
pregibi 68
razpršeno barvilo okoli natisnjenih znakov 68

rešitve 58
sivo ozadje 66
slaba kakovost grafike 63
stik s HP-jevo podporo 59
svetlo ali bledo tiskanje 65
težave s papirjem 62
težave s programsko opremo tiskalnika 64
valovit tiskalni medij 67
zvit tiskalni medij 67

odstranjevanje zagozdenega papirja 69, 70
okoljevarstveni vidiki izdelka 84
operacijski sistemi, podprti 11
opozorilna lučka (Attention) 5
ovojnice

priporočila za uporabo 96
tiskanje ene ovojnice 23
tiskanje več ovojnic 24

P

papir

izbiranje 18
priporočila za uporabo 94
težave in rešitve 94

papir z glavo, tiskanje 26
pladenj

glavni podajalni 5
podajalni, za prednosti medij 5

podajalni pladenj

glavni 5, 8
polnjenje glavnega podajalnega pladnja 21
polnjenje podajalnega pladnja za prednostni medij 21
za prednostni medij 5, 8

podajalni pladenj za prednostni medij 5, 8

polnjenje 21

podatki o varnosti materiala (Material Safety Data Sheet – MSDS) 86
podpora, spletna mesta 2
podprte velikosti tiskalnih medijev 93
pokrov pladnja 5
popačeno besedilo 63
popravila

stik s HP-jem 106
strojna oprema 103

popravilo

stik s HP-jem 106
strojna oprema 103

popravilo strojne opreme 103
poročila, tiskanje 50
poročilo o konfiguraciji 50
poti tiskalnih medijev

glavni podajalni pladenj 8
izhodni predal 9
podajalni pladenj za prednostni medij 8
tiskalni medij, vodila 8

potrošni material, naročanje 107
povezave na uporabniški priročnik 2
prazne strani 63
predstavitvena stran 50
preklic tiskalnega posla 36
privzete nastavitve

kakovost tiskanja 37

programska oprema

gonilniki za tiskalnik, Macintosh 15
licenčna pogodba 100
mesta za prenos 2
namestitev 11
podprti operacijski sistemi 11
težave 64

background image

6/::

Stvarno kazalo 111

prosojnice

priporočila za uporabo 95
tiskanje 22

R

razširjena garancija 104
recikliranje

informacije o HP-jevem programu za vračilo potrošnega materiala za tiskanje

in varovanju okolja 85

kam poslati tiskalne kartuše 85

ročno obojestransko tiskanje (tiskanje na obe strani papirja) 32

S

skladnost s pravilnikom FCC 83
specifikacije

tiskalni mediji 92

spletna podpora 2
splošen pregled, tiskalnik 5
stik s HP-jem 106
stikalo za napajanje 6
stikalo za vklop/izklop 6
strani z informacijami o tiskalniku

poročilo o konfiguraciji 50
predstavitvena stran 50

strani z informacijami, tiskanje 50

T

tehnični podatki 80

akustični 80
delovno okolje 80
električni 81
vmesniki 82
zmogljivosti in nazivne vrednosti 82
zunanjost 82

težave s papirjem 62
težji tiskalni mediji, priporočila za uporabo 97
tiskalna kartuša

čiščenje prostora okoli tiskalne kartuše 46
dostop 10
garancija 102
kam poslati za recikliranje 85
menjava 44
shranjevanje 41
uporaba tiskalnih kartuš, ki niso HP-jeve 40
vratca 5, 10
življenjska doba 42

tiskalne kartuše, ki niso HP-jeve 40
tiskalni medij, vodila 8
tiskalni mediji

čiščenje poti tiskalnega medija 48
izbiranje 18
mesta, kjer se mediji pogosto zagozdijo 69
neustrezne vrste 19
odstranjevanje zagozdenega papirja 69, 70
podprte velikosti 93
polnjenje 21
priporočila za uporabo 94
različne vrste 21
specifikacije 92
tiskanje na medije po meri 27
vrste, ki lahko poškodujejo tiskalnik 19

tiskalnik

čiščenje 46
funkcije 4
nadzorna plošča 7
povezava 16
programska oprema 11
splošen pregled 5

tehnični podatki 80
težave s programsko opremo 64
tiskalni medij, vodila 8
vnovično pakiranje 105

tiskanje

knjižice 34
mediji po meri 27
na obe strani papirja (ročno obojestransko tiskanje) 32
nalepke 22
N-up 31
obrazci, že tiskani 26
ovojnice 23
papir z glavo 26
poročilo o konfiguraciji 50
predstavitvena stran 50
preklic tiskalnega posla 36
prosojnice 22
več ovojnic 24
več strani na enem listu papirja 31
vodni žigi 30
voščilnice 27

tiskanje N-up

Windows 31

U

USB, priključevanje kabla 16
USB, vrata 6

V

varčevanje z barvilom 43
več strani, tiskanje na en list papirja 31
vlaganje tiskalnega medija

glavni podajalni pladenj 21
podajalni pladenj za prednostni medij 21

vnovično pakiranje tiskalnika 105
vodila tiskalnega medija 8
vodni žigi, tiskanje 30
voščilnice

priporočila za uporabo 97
tiskanje 27

vrata

USB 6
vzporedna 6

vratca

tiskalna kartuša 5, 10

vrste tiskalnih medijev 21
vzorci utripanja lučk stanja 60
vzporedna vrata 6
vzporedni kabel, priključevanje 16

Z

zagozden papir

mesta, kjer se mediji pogosto zagozdijo 69
odstranjevanje 69
odstranjevanje zagozdenega papirja 70

zajemalni valj

čiščenje 72
menjava 73

Ž

življenjska doba tiskalne kartuše 42

background image

112 Stvarno kazalo

6/::

background image
background image

www.hp.com

copyright © 2003
Hewlett-Packard Company