HP LaserJet 1015 Printer Hjälp

background image

användning

hp LaserJet

1010 1012 1015

-serien

skrivare i

background image
background image

skrivare i
hp LaserJet 1010
hp LaserJet 1012
hp LaserJet 1015
-serien

användarhandbok

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

Copyright Hewlett-Packard Company 2003

Med ensamrätt. Det är förbjudet att
reproducera, ändra eller översätta utan
föregående skriftligt medgivande förutom i
den utsträckning som
upphovsrättslagstiftningen tillåter.

Användare av denna
Hewlett-Packard-skrivare som hör till denna
användarhandbok har beviljats licens att: a)
papperskopiera användarhandboken för
PERSONLIG, INTERN eller
FÖRETAGSMÄSSIG användning men inte
sälja, sälja vidare eller på annat sätt
distribuera papperskopior; och b) placera en
elektronisk kopia av den här
användarhandboken på en nätverksserver
under förutsättning att åtkomsten till den
elektroniska kopian är begränsad till
PERSONLIGA och INTERNA användare av
den Hewlett-Packard-skrivare som hör till den
här användarhandboken.

Artikelnr: Q2460-90925
Edition 2, 9/2003

Uppgifterna i det här dokumentet kan ändras
utan föregående meddelande.

Hewlett-Packard lämnar inga garantier av
något slag avseende denna information.

HEWLETT-PACKARD FRÅNSÄGER SIG
SÄRSKILT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER AVSEENDE MATERIALETS
SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR
ETT VISST ÄNDAMÅL.

Hewlett-Packard skall inte hållas ansvarigt för
några direkta, indirekta eller tillfälliga skador,
följdskador eller andra skador i samband med
tillhandahållandet eller användningen av
denna information.

Microsoft®, Windows® och Windows NT®
är USA -registrerade varumärken som
tillhör Microsoft Corporation.

Energy Star® och Energy Star logo® är
registrerade märken i USA som tillhör United
States Environmental Protection Agency.

Netscape är ett varumärke i USA som tillhör
Netscape Communications Corporation.

Alla övriga produkter som nämns häri kan
vara varumärken som tillhör respektive
företag.

Copyright-information

Garanti

Varumärken

background image

SVWW