HP LaserJet 1015 Printer - Programvara för Macintosh-datorer

background image

Programvara för Macintosh-datorer

Gå till skrivardrivrutinen (Mac OS 9.x)

1

I Apple-menyn väljer du Väljaren.

2

Välj hp LaserJet vx.x -ikonen överst till vänster i Väljaren.

3

Utför något av följande, beroende på hur datorn och skrivaren är anslutna.

USB: Gå till steg 4.

AppleTalk: Välj rätt AppleTalk Zone för skrivaren nere till vänster i Väljaren.

4

Klicka på namnet på skrivaren i hp LaserJet 1010-serien på höger sida i Väljaren.

5

Stäng Väljaren.

Gå till skrivardrivrutinen (Mac OS X v10.x)

1

Klicka på hårddisksymbolen på skrivbordet.

2

Välj Programoch klicka sedan på Verktyg.

3

Klicka på Utskriftscentret.

4

Klicka på Lägg till skrivare. Dialogrutan Lägg till skrivare visas.

5

Välj USB eller AppleTalk på den övre menyraden.

Obs!

Om du använder AppleTalk kan du även behöva välja rätt zon från den andra menyn.

6

Markera skrivarens namn i listan över skrivare.

7

Klicka på Lägg till.

background image

16 Kapitel 1

SVWW