HP LaserJet 1015 Printer - HPLaserJet 1010-skrivare

background image

HP LaserJet 1010-skrivare

1

Varningslampa

2

Redo-lampa

3

Startlampa

4

Startknapp

5

Avbryt utskrift-knapp

6

Lucka för tonerkassett

7

Plats för prioriterad matning

8

Huvudinmatningsfack

9

Fackskydd (endast på skrivaren HP LaserJet 1012 och skrivaren HP LaserJet 1015 i vissa
länder/regioner)

10 Utmatningsfack

2

7

3

4

5

6

1

8

10

9

background image

6 Kapitel 1

SVWW

11 USB-port

12 Parallellport (endast HP LaserJet 1015-skrivare)

13 Strömbrytare

14 Nätkontakt

15 Separeringsplatta

11

12

14

13

15

background image

SVWW

Skrivarens kontrollpanel 7