HP LaserJet 1015 Printer - Skrivarens kontrollpanel

background image

Skrivarens kontrollpanel

Skrivarens kontrollpanel har tre lampor och två knappar. Dessa lampor bildar mönster som visar
skrivarstatusen.

1

Åtgärdslampa: Visar att inmatningsfacket är tomt, luckan till tonerkassetten är öppen,
tonerkassetten saknas eller att något annat fel har uppstått.

2

Redo-lampa: Visar att skrivaren är klar för utskrift.

3

Startknapp och lampa: Om du vill skriva ut en demosida eller fortsätta skriva ut i manuellt
läge ska du trycka ned och släppa knappen Starta. Om du vill skriva ut en konfigurationssida
ska du trycka ned knappen Starta och hålla den nere i 5 sekunder.

4

Avbryt utskrift-knapp: När skrivaren bearbetar data kan du trycka på Avbryt
utskrift
-knappen om du vill avbryta utskriften.

Obs!

I

Statuslampor

finns mer information om ljusmönstren.

1

2

3

4

background image

8 Kapitel 1

SVWW