HP LaserJet 1015 Printer - Operativsystem som kan användas

background image

Operativsystem som kan användas

Det är viktigt att du installerar den programvara som tillhandahållits så att installationen sker så
enkelt som möjligt och du får tillgång till alla skrivarfunktioner. All programvara finns inte tillgänglig
på alla språk. Installera programvaran innan du installerar skrivaren. Ytterligare upplysningar finns
i filen Viktigt.

De allra senaste drivrutinerna, ytterligare drivrutiner och annan programvara finns tillgängliga på
Internet och från andra källor.

Med skrivaren följer programvara som kan användas tillsammans med följande operativsystem:

Windows 95 och Windows NT 4.0 (endast drivrutin, endast parallellanslutningar)

Windows 98

Windows Me

Windows 2000

Windows XP (32-bitars och 64-bitars)

Mac OS 9, v9.1 och högre

Mac OS X, v10.1 och v10.2