HP LaserJet 1015 Printer - Skrivaregenskaper (drivrutiner)

background image

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

Skrivaregenskaperna styr skrivaren. Du kan ändra grundinställningarna, t.ex. pappersstorlek
och typ, utskrift av flera sidor på ett enda ark (N antal sidor), upplösning och vattenstämplar.
Du kan ändra skrivaregenskaperna på följande sätt:

Genom programvaran du använder för att skriva ut. Detta ändrar bara inställningarna för det
aktuella programmet.

Genom Windows

®

operativsystem. Detta ändrar grundinställningarna för alla

kommande utskrifter.

Obs!

Eftersom många program använder olika metoder för att komma åt skrivaregenskaperna,
beskriver följande avsnitt de vanligaste metoderna som används i Windows 98, 2000, Millennium
och Windows XP.

Ändra inställningarna för aktuellt program

Obs!

Även om stegen kan variera något mellan olika program är detta den vanligaste metoden.

1

Gå till Arkiv-menyn i programmet och välj Skriv ut.

2

I dialogrutan Skriv ut klickar du på Egenskaper.

3

Ändra inställningarna och klicka på OK.

Ändra grundinställningarna för alla kommande utskrifter i Windows 98,
2000 och Millennium

1

Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och välj Inställningar och sedan Skrivare.

2

Högerklicka på skrivarikonen för HP LaserJet 1010-serien.

3

Välj Egenskaper (i Windows 2000 kan du även välja Utskriftsinställningar).

4

Ändra inställningarna och klicka på OK.

Obs!

I Windows 2000 är många av dessa funktioner tillgängliga i menyn Utskriftsinställningar.

Ändra grundinställningarna för alla kommande utskrifter i Windows XP

1

Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och välj Kontrollpanelen.

2

Dubbelklicka på Skrivare och annan maskinvara.

3

Klicka på Skrivare och fax.

4

Högerklicka på skrivarikonen för HP LaserJet 1010-serien.

5

Välj Egenskaper eller Utskriftsinställningar.

6

Ändra inställningarna och klicka på OK.

background image

14 Kapitel 1

SVWW