HP LaserJet 1015 Printer - Utskriftsinställningarnas prioritet

background image

Utskriftsinställningarnas prioritet

Du kan ändra skrivarens utskriftsinställningar på tre olika sätt: i programmet, i skrivardrivrutinen
och i HP- verktygslådan. Ändringar i utskriftsinställningarna prioriteras efter var ändringarna
gjorts:

Ändringar i programmet har högre prioritet än ändringar någon annanstans. I ett program
prioriteras ändringar som gjorts i Utskriftsformat framför ändringar som gjorts i Skriv ut.

Ändringar i skrivardrivrutinen (dialogrutan Utskriftsegenskaper) prioriteras framför
inställningar i HP- verktygslådan. Ändringar i skrivardrivrutinen prioriteras inte framför
inställningar i programmet.

Ändringar gjorda i HP- verktygslådan har lägst prioritet.

Om en viss utskriftsinställning kan ändras på mer än ett av de sätt som har nämnts ovan använder
du den metod som har högsta prioritet.