HP LaserJet 1015 Printer - Särskilda typer av utskriftsmaterial

background image

Särskilda typer av utskriftsmaterial

OH-film och etiketter: Placera OH-film och etiketter med den övre kanten främst och
utskriftssidan uppåt. Mer information finns i avsnittet

Skriva ut på OH-film och etiketter

.

Kuvert: Placera kuvertet med kortsidan där frimärket sitter framåt och utskriftssidan uppåt.
Mer information finns i avsnittet

Skriva ut på kuvert

.

Brevhuvud eller förtryckta blanketter: Placera med den övre kanten främst och
utskriftssidan uppåt. Mer information finns i avsnittet

Skriva ut på brevhuvud och förtryckta

blanketter

.

Kort och material av olika storlekar: Placera med kortsidan främst och utskriftssidan uppåt.
Mer information finns i avsnittet

Så här skriver du ut på material av specialstorlek och på

kartong

.

background image

22 Kapitel 2

SVWW