HP LaserJet 1015 Printer - Så här skriver du ut på material av specialstorlek och på kartong

background image

Så här skriver du ut på material av specialstorlek och på kartong

HP LaserJet 1010-skrivaren kan skriva ut på material med specialstorlek eller på kartong, mellan
76 x 127 mm och 216 x 356 mm. Beroende på materialet kan du skriva ut upp till 10 ark från
prioritetsinmatningsfacket. Använd huvudinmatningsfacket när du skriver ut flera ark.

VIKTIGT!

Kontrollera att arken inte sitter fast i varandra innan du placerar dem.

Så här skriver du ut på material av specialstorlek och på kartong

1

Placera materialet med kor tsidan främst och utskriftssidan uppåt. Justera
pappersledarna på sidan och baktill efter materialet.

2

Öppna skrivaregenskaperna (eller Utskriftsinställningar i Windows 2000 och XP).
I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer information.

3

Välj alternativet Specialstorlek på fliken Papper/Kvalitet eller fliken Papper
(Papperstyp/Kvalitet i vissa Mac-drivrutiner). Ange måtten för materialet i specialstorlek.

Obs!

Alla skrivarfunktioner är inte tillgängliga via alla drivrutiner eller operativsystem. Se
skrivaregenskapernas (drivrutinens) direkthjälp för information om vilka funktioner som är tillgängliga
för den drivrutinen.

4

Skriv ut dokumentet.

background image

28 Kapitel 2

SVWW

background image

SVWW

Utskriftsfunktioner 29

3