HP LaserJet 1015 Printer - Så här skriver du ut på brevpapper eller förtryckta blanketter

background image

Så här skriver du ut på brevpapper eller förtryckta blanketter

1

Placera papperet med överkanten främst och utskriftssidan uppåt. Justera pappersledarna så
att de är anpassade till papperets bredd.

2

Skriv ut dokumentet.

Obs!

Om du vill skriva ut ett brevpapper med brevhuvud följt av ett flersidigt dokument placerar du
brevpapperet i prioritetsinmatningsfacket och standardpapperet i huvudinmatningsfacket. Skrivaren
skriver automatiskt ut från prioritetsinmatningsfacket först.

background image

SVWW

Så här skriver du ut på material av specialstorlek och på kartong 27