HP LaserJet 1015 Printer - Skriva ut på ett kuvert

background image

Skriva ut på ett kuvert

Använd bara kuvert som rekommenderas för laserskrivare. Mer information finns i avsnittet

Materialspecifikationer för skrivaren

.

Obs!

Använd prioritetsinmatningsfacket när du skriver ut på ett kuvert. Använd huvudinmatningsfacket
när du skriver ut på flera kuvert.

1

Innan du placerar kuverten bör du justera pappersledarna utåt så att de står något längre isär
än kuvertensbredd.

Obs!

Om kuvertet har en flik på den korta änden ska den änden matas in i skrivaren först.

2

Placera kuvertet med utskriftssidan uppåt och den övre kanten längs den vänstra
pappersledaren.

3

Justera pappersledarna så att de är anpassade till kuvertets längd och bredd.

4

Öppna skrivaregenskaperna (eller Utskriftsinställningar i Windows 2000 och XP).
I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer information. Välj Kuvert som alternativ på fliken

Papper/Kvalitet eller fliken Papper (Papperstyp/Kvalitet i vissa Mac-drivrutiner).

Obs!

Alla skrivarfunktioner är inte tillgängliga via alla drivrutiner eller operativsystem. Se
skrivaregenskapernas (drivrutinens) direkthjälp för information om vilka funktioner som är tillgängliga
för den drivrutinen.

background image

24 Kapitel 2

SVWW