HP LaserJet 1015 Printer - Skriva ut på flera kuvert

background image

Skriva ut på flera kuvert

Använd bara kuvert som rekommenderas för laserskrivare. Mer information finns i avsnittet

Materialspecifikationer för skrivaren

.

Obs!

Använd prioritetsinmatningsfacket när du skriver ut på ett kuvert. Använd huvudinmatningsfacket
när du skriver ut på flera kuvert.

1

Öppna skyddet på inmatningsfacket.

2

Innan du placerar kuverten bör du justera pappersledarna utåt så att de står något längre isär
än kuvertens bredd.

3

Placera kuverten med utskriftssidan uppåt och den övre kanten längs den vänstra
pappersledaren. Lägg i högst 15 kuvert.

Obs!

Om kuverten har flikar på den korta änden ska den änden matas in i skrivaren först.

background image

SVWW

Skriva ut på kuvert 25

4

Justera pappersledarna så de är anpassade till kuvertens längd och bredd.

5

Öppna skrivaregenskaperna (eller Utskriftsinställningar i Windows 2000 och XP).
I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer information. Välj Kuvert som alternativ på fliken

Papper/Kvalitet eller fliken Papper (Papperstyp/Kvalitet i vissa Mac-drivrutiner).

Obs!

Alla skrivarfunktioner är inte tillgängliga via alla drivrutiner eller operativsystem. Se
skrivaregenskapernas (drivrutinens) direkthjälp för information om vilka funktioner som är tillgängliga
för den drivrutinen.

6

Stäng skyddet på inmatningsfacket.

background image

26 Kapitel 2

SVWW