HP LaserJet 1015 Printer - Så här skriver du ut OH-film och etiketter

background image

Så här skriver du ut OH-film och etiketter

1

Placera en sida i prioritetsinmatningsfacket eller placera flera sidor i huvudinmatningsfacket.
Kontrollera att överkanten på materialet är framåt och att utskriftssidan (den skrovliga sidan)
är uppåt.

2

Justera pappersledarna.

3

Öppna skrivaregenskaperna (eller Utskriftsinställningar i Windows 2000 och XP).
I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer information. Välj rätt materialtyp på fliken

Papper/Kvalitet eller fliken Papper (Papperstyp/Kvalitet i vissa Mac-drivrutiner).

Obs!

Alla skrivarfunktioner är inte tillgängliga via alla drivrutiner eller operativsystem. Se
skrivaregenskapernas (drivrutinens) direkthjälp för information om vilka funktioner som är tillgängliga
för den drivrutinen.

4

Skriv ut dokumentet. Ta bort materialet från skrivaren när det skrivs ut för att förhindra att det
klibbar ihop. Lägg de utskrivna sidorna på en plan yta.

background image

SVWW

Skriva ut på kuvert 23