HP LaserJet 1015 Printer - Material som kan skada skrivaren

background image

Material som kan skada skrivaren

Under vissa omständigheter kan material skada skrivaren. Följande material ska undvikas för att

förhindra eventuella skador.

Använd inte häftat material.

Använd inte OH-film som är avsedd för bläckstråleskrivare eller andra lågtemperaturskrivare.
Använd endast OH-film som är speciellt avsedd för användning i HP LaserJet-skrivare.

Använd inte fotopapper som är avsett för bläckstråleskrivare.

Använd inte präglat eller bestruket papper som inte är avsett för temperaturen hos skrivarens
bildfixeringsenhet. Välj material som tål en temperatur på 200 °C i 0,1 sekund. HP producerar
en mängd material som är avsett för skrivare i serien HP LaserJet 1010.

Använd inte brevpapper som är tryckt med lågtemperatursfärg eller genom en
termografiprocess. Förtryckta blanketter och brevpapper måste använda bläck som tål
temperaturen 200 °C i 0,1 sekund.

Använd inget material som avger skadliga ångor, smälter, färgar av sig eller som får
färgförändringar när det utsätts för skrivarens temperatur på 200 °C i 0,1 sekund.

För att beställa utskriftsmaterial för HP LaserJet, gå till

http://www.hp.com/go/ljsupplies

i USA eller

till

http://www.hp.com/ghp/buyonline.html

i övriga världe

n.

background image

20 Kapitel 2

SVWW