HP LaserJet 1015 Printer - Avbryta en utskrift

background image

Avbryta en utskrift

Om du vill avbryta en utskrift trycker du ned och släpper knappen Avbryt utskrift på skrivarens
kontrollpanel.

Om statuslamporna på kontrollpanelen fortsätter att blinka efter det att du har avbrutit en utskrift
sänder datorn fortfarande jobbet till skrivaren. Antingen raderar du jobbet från utskriftskön eller så
väntar du tills datorn slutat sända information. Skrivaren återvänder då till läget Redo.

background image

SVWW

Så här fungerar inställningarna för utskriftskvalitet 37