HP LaserJet 1015 Printer - Använda funktionen flera sidor per ark

background image

Använda funktionen flera sidor per ark

1

Från programmet kan du öppna skrivaregenskaperna (eller Utskriftsinställningar
i Windows 2000 ochXP). I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer information.

2

På fliken Efterbehandling (fliken Layout för en del Mac-drivrutiner) väljer du rätt antal sidor
per ark.

Obs!

Alla skrivarfunktioner är inte tillgängliga via alla drivrutiner eller operativsystem. Se
skrivaregenskapernas (drivrutinens) direkthjälp för information om vilka funktioner som är tillgängliga
för den drivrutinen.

3

Det finns också en kryssruta för sidramar och en meny för att ange ordningen för de sidor som
ska skrivas ut på arket.

background image

32 Kapitel 3

SVWW