HP LaserJet 1015 Printer - Skriva ut häften

background image

Skriva ut häften

Du kan skriva ut häften på Letter-, Legal-, Executive- eller A4-papper.

1

Lägg i papperet i huvudinmatningsfacket.

2

Öppna skrivaregenskaperna (eller Utskriftsinställningar i Windows 2000 och XP).
I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer information.

3

På fliken Efterbehandling (fliken Papperstyp/Kvalitet för en del Mac-drivrutiner) väljer du
alternativet Skriv ut på båda sidor. Välj lämpligt bindningsalternativ och klicka på OK.
Skriv ut dokumentet.

Obs!

Alla skrivarfunktioner är inte tillgängliga via alla drivrutiner eller operativsystem. Se
skrivaregenskapernas (drivrutinens) direkthjälp för information om vilka funktioner som är tillgängliga
för den drivrutinen.

4

När första sidan är färdigskriven tar du bort kvarvarande papper från inmatningsfacket, och
lägger dem åt sidan tills utskriftsjobbet med häftet är färdigt.

5

Samla ihop de utskrivna sidorna, vänd dem med den utskrivna sidan nedåt och rätta till
bunten.

background image

SVWW

Skriva ut häften 35

6

Lägg tillbaka sidorna i inmatningsfacket med första sidan först. Första sidan ska placeras med
den utskrivna sidan nedåt och nederkanten mot skrivaren.

Klicka på knappen Start och vänta medan andra sidan skrivs ut.

7

Vik och häfta ihop sidorna.

background image

36 Kapitel 3

SVWW