HP LaserJet 1015 Printer - Skriva ut dubbelsidigt manuellt

background image

Skriva ut dubbelsidigt manuellt

1

Öppna skrivaregenskaperna (eller Utskriftsinställningar i Windows 2000 och XP).
I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer information.

2

På fliken Efterbehandling (fliken Papperstyp/Kvalitet för en del Mac-drivrutiner) väljer du
alternativet Skriv ut på båda sidor. Välj lämpligt bindningsalternativ och klicka på OK. Skriv
ut dokumentet.

Obs!

Alla skrivarfunktioner är inte tillgängliga via alla drivrutiner eller operativsystem. Se
skrivaregenskapernas (drivrutinens) direkthjälp för information om vilka funktioner som är tillgängliga
för den drivrutinen.

3

När första sidan är färdigskriven tar du bort kvarvarande papper från inmatningsfacket och
lägger dem åt sidan tills den manuella dubbelsidiga utskriften är färdig.

background image

SVWW

Utskrift på båda sidor av papperet (manuell dubbelsidig utskrift) 33

4

Samla ihop de utskrivna sidorna, vänd dem med den utskrivna sidan nedåt och rätta till
bunten.

5

Lägg tillbaka bunten i inmatningsfacket. Första sidan ska placeras med den utskrivna sidan
nedåt och nederkanten mot skrivaren. Återställ prioritetsinmatningsfacket.

Klicka på knappen Start och vänta medan andra sidan skrivs ut.

background image

34 Kapitel 3

SVWW