HP LaserJet 1015 Printer - HP:s policy avseende tonerkassetter från andra tillverkare

background image

HP:s policy avseende tonerkassetter från andra tillverkare

Hewlett-Packard Company rekommenderar inte användning av tonerkassetter från andra
tillverkare än HP, varken nya, påfyllda eller renoverade. Eftersom de inte är HP-produkter har
Hewlett-Packard inget inflytande över deras utförande eller kvalitet. Service eller reparationer som
krävs på grund av att du har använt tonerkassetter som inte tillverkas av HP omfattas inte av
skrivarens garanti. Mer information finns i

Hewlett-Packards avtal för begränsad garanti

.

background image

SVWW

Förvara tonerkassetter 41