HP LaserJet 1015 Printer - Byta tonerkassett

background image

Byta tonerkassett

1

Öppna luckan till tonerkassetten och avlägsna den förbrukade tonerkassetten. Se
återvinningsinformationen som finns i tonerförpackningen.

VIKTIGT!

Tonerkassetten kan skadas om den utsätts för ljus. Täck över den med ett papper.

2

Ta ut den nya tonerkassetten ur förpackningen och skaka den försiktigt i sidled för att fördela
tonern jämnt i kassetten.

background image

SVWW

Byta tonerkassett 45

3

Dra i fliken tills all tejp har avlägsnats från tonerkassetten. Lägg tillbaka fliken i förpackningen
så att den kan återvinnas.

4

Sätt in tonerkassetten i skrivaren. Kontrollera att den sitter som den ska. Stäng
tonerkassettluckan.

VIKTIGT!

Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt
vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.

background image

46 Kapitel 4

SVWW