HP LaserJet 1015 Printer - Rengöra skrivaren

background image

Rengöra skrivaren

Rengör vid behov skrivarens utsida med en lätt fuktad trasa.

VIKTIGT!

Använd inte ammoniakbaserade rengöringsmedel på eller runt skrivaren.

Under utskriftsprocessen kan papper, toner och damm samlas inuti skrivaren. Med tiden kan detta
leda till kvalitetsproblem som tonerfläckar och tonersmetning. Du kan rengöra området runt
tonerkassetten samt utmatningsbanan för att avhjälpa och förebygga dessa problem.