HP LaserJet 1015 Printer - Rengöra området runt tonerkassetten

background image

Rengöra området runt tonerkassetten

Området runt tonerkassetten behöver inte rengöras ofta. Men om du rengör området kan det
förbättra kvaliteten på dina utskrifter.

1

Dra ur nätsladden och vänta tills skrivaren har svalnat.

2

Öppna luckan till tonerkassetten och avlägsna tonerkassetten.

VIKTIGT!

Tonerkassetten kan skadas om den utsätts för ljus. Täck över den om det behövs. Rör inte den svarta
gummiklädda överföringsvalsen inuti skrivaren. Om du gör det kan skrivaren skadas.

background image

SVWW

Rengöra skrivaren 47

3

Använd en torr och luddfri trasa för att torka bort eventuella ansamlingar längs
utmatningsbanan och i utrymmet för tonerkassetten.

4

Sätt tillbaka tonerkassetten och stäng luckan till tonerkassetten.

5

Anslut nätsladden till skrivaren igen.

background image

48 Kapitel 4

SVWW