HP LaserJet 1015 Printer - Spara toner

background image

Spara toner

När du använder alternativet EconoMode använder skrivaren mindre toner på varje sida. Om du
väljer denna inställning räcker tonerkassetten längre och därmed sänks utskriftskostnaderna men
utskriftskvaliteten blir sämre. Mer information finns i avsnittet

Använda EconoMode (sparar toner)

.

background image

44 Kapitel 4

SVWW