HP LaserJet 1015 Printer - Använda HP verktygslådan

background image

Använda HP verktygslådan

HP verktygslådan är ett webbprogram som du kan använda för följande funktioner:

Kontrollera skrivarstatus.

Konfigurera skrivarinställningar.

Visa felsökningsinformation.

Visa elektronisk dokumentation.

Du måste har installerat hela programvaran för att kunna använda HP verktygslådan.

Obs!

Tillgång till Internet krävs inte för att öppna och använda HP verktygslådan. Om du däremot klickar
på en länk i området Andra länkar måste du ha Internetåtkomst för att gå till länkens plats. Mer
information finns i avsnittet

Andra länkar

.