HP LaserJet 1015 Printer - Fönstret Avancerade skrivarinställningar

background image

Fönstret Avancerade skrivarinställningar

När du klickar på länken Avancerade skrivarinställningar öppnas ett nytt fönster. Fönstret
Avancerade skrivarinställningar har två flikar:

Information

Inställningar

Fliken Information

Fliken Information ger snabba länkar till följande information:

Enhetsstatus

Konfiguration

Händelselogg

Skriva ut infosidor

Fliken Inställningar

Fliken Inställningar har länkar till flera sidor där du kan visa och ändra skrivarens konfiguration.

Obs!

Programinställningar kan åsidosätta inställningar gjorda i HP verktygslådan.

Enhetsinformation. Visa grundläggande information om skrivaren.

Pappershantering. Visa och ändra inställningar för skrivarens inmatningsfack.

Skriva ut. Visa och ändra grundinställningar för utskrift.

PCL. (Endast skrivaren HP LaserJet 1015) Visa och ändra information om PCL-teckensnitt.

Utskriftskvalitet. Visa och ändra inställningar för utskriftskvalitet.

Utskriftslägen. Visa och ändra utskriftslägen för olika materialtyper.

Systeminstallation. Visa och ändra systemkonfiguration.

Indata/utdata (I/O). Visa och ändra inställningen för I/O-timeout:

Återställning. Återställ alla skrivarinställningar till fabriksinställningarna.

background image

56 Kapitel 5

SVWW

background image

SVWW

Problemlösning 57

6