HP LaserJet 1015 Printer - Fliken Varningsmeddelanden

background image

Fliken Varningsmeddelanden

Under fliken Varningsmeddelanden kan du konfigurera skrivaren så att den automatiskt meddelar
dig om skrivarvarningar.

Installera statusvarningar

På sidan Installera statusvarningar kan du välja att aktivera eller avaktivera varningar, ange när
skrivaren ska skicka ett varningsmeddelande eller välja mellan två olika varningsmeddelanden:

ett pop-up-meddelande

en ikon i aktivitetsfältet

Klicka på Verkställ för att aktivera inställningarna.