HP LaserJet 1015 Printer - konfigurationsrapport

background image

konfigurationsrapport

Konfigurationsrapporten listar skrivarens aktuella inställningar och egenskaper. Den innehåller
också en statusloggrapport. Du kan skriva ut en konfigurationsrapport från skrivaren eller från
HP verktygslådan.

För att skriva ut konfigurationssidan från skrivaren, tryck på S

TART

i 5 sekunder när skrivaren är

i läge Redo. Släpp Start-knappen när Start-lampan lyser.

background image

SVWW

Använda HP verktygslådan 51