HP LaserJet 1015 Printer - 6 Problemlösning

background image

Problemlösning

I detta kapitel finns följande information:

Hitta lösningen

Statuslampor

Pappershanteringsproblem

Den utskrivna sidan skiljer sig från den på skärmen

Problem med programvara

Förbättra utskriftskvaliteten

Åtgärda stopp

Byta inmatningsvalsen

Rengöra inmatningsvalsen

Byta skrivarens separeringsplatta

background image

58 Kapitel 6

SVWW