HP LaserJet 1015 Printer - Byta inmatningsvalsen

background image

Byta inmatningsvalsen

Om skrivaren ofta matar fel (inget papper eller mer än ett papper matas) kan du behöva byta eller
rengöra inmatningsvalsen. I

Beställa förbrukningsmaterial

finns information om hur du kan

beställa en ny inmatningsvals.

VIKTIGT!

Om du inte gör detta kan skrivaren ta skada.

1

Dra ut nätsladden ur skrivaren och vänta tills skrivaren svalnat.

2

Öppna luckan till tonerkassetten och avlägsna tonerkassetten.

3

Leta reda på inmatningsvalsen.

4

Lösgör de små, vita flikarna på ömse sidor om inmatningsvalsen och vrid den mot skrivarens
framsida.

background image

74 Kapitel 6

SVWW

5

Dra försiktigt utmatningsvalsen uppåt och utåt.

6

Placera den nya eller rengjorda valsen i skåran där den gamla valsen satt. Anvisningar finns
i

Rengöra inmatningsvalsen

. Cirkulära och rektangulära tappar på ömse sidor hindrar dig att

placera inmatningsvalsen på fel sätt.

7

Vrid överdelen av den nya inmatningsvalsen ifrån dig tills båda sidor snäpper fast i sina lägen.

background image

SVWW

Byta inmatningsvalsen 75

8

Sätt tillbaka tonerkassetten och stäng luckan.

9

Koppla in skrivaren igen.

background image

76 Kapitel 6

SVWW