HP LaserJet 1015 Printer - Den utskrivna sidan skiljer sig från den på skärmen

background image

Den utskrivna sidan skiljer sig från den på skärmen

Klicka på det alternativ som bäst beskriver problemet:

Grafik eller text saknas, eller sidor är tomma

Sidformatet är inte detsamma som på en annan skrivare

Grafikkvalitet

Gå tillbaka till

Hitta lösningen

Problem med utskrivna sidor

Fel

Åtgärd

Förvanskad, felaktig eller ofullständig
text

Parallellkabeln eller USB-kabeln kan sitta löst eller vara trasig. Gör så
här:

Försök skriva ut ett dokument som du vet fungerar.

Anslut om möjligt USB-kabeln eller parallellkabeln och skrivaren
till en annan dator och försök skriva ut ett dokument som du vet
fungerar.

Dra ur nätsladden, koppla bort USB-kabeln eller parallellkabeln
i båda ändar, sätt tillbaka USB-kabeln eller parallellkabeln i båda
ändar och sätt tillbaka nätsladden.

VIKTIGT!

Koppla alltid in skrivaren innan du ansluter kabeln till skrivaren.
Annars kan skrivaren skadas.

Du kan ha valt fel skrivardrivrutin när programvaran installerades.
Kontrollera att rätt drivrutin har valts i skrivaregenskaperna.

Det kan vara fel på programmet. Försök skriva ut med ett annat
program.

Grafik eller text saknas, eller sidor är
tomma

Kontrollera att filen inte innehåller tomma sidor.

Förseglingstejpen kanske sitter kvar på tonerkassetten. Ta ut
tonerkassetten och dra bort förseglingstejpen. Sätt i
tonerkassetten igen. I

Byta tonerkassett

finns mer information.

Grafikinställningen i skrivaregenskaperna kanske inte är rätt för
den typ av utskrift du försöker göra. Försök med en annan
grafikinställning. I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer

information.

Sidformatet är inte detsamma som
på en annan skrivare

Om dokumentet skapades med en annan, eller äldre, skrivardrivrutin,
eller om programmets inställningar för skrivaregenskaper är
annorlunda, kan sidformatet ändras när du försöker skriva ut med den
nya skrivardrivrutinen eller de nya inställningarna. Avhjälp det här
problemet genom att ändra upplösning, materialstorlek, teckensnitt
och andra inställningar. Mer information finns i avsnittet

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

.

Grafikkvalitet

Grafikinställningarna är kanske olämpliga för ditt dokument.
Kontrollera grafikinställningarna, till exempel upplösning,
i skrivaregenskaperna och justera dem om det behövs.
I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer information.

background image

64 Kapitel 6

SVWW