HP LaserJet 1015 Printer - Buktning eller vågor

background image

Buktning eller vågor

Tonerkassetten kanske är skadad. Om felet återkommer
på samma ställe på varje sida måste du sätta i en ny
HP-tonerkassett. I

Byta tonerkassett

finns mer information.

Toner kan ha fastnat på komponenter i skrivaren. Se

Rengöra

skrivaren

för mer information. Om defekterna uppträder på

baksidan kommer problemet troligen att försvinna efter några
sidor.

Se till att rätt materialtyp valts i skrivardrivrutinen.

Om tecknen inte formas ordentligt utan får ett ihåligt utseende
kan det bero på att materialet är för blankt. Försök med ett annat
material. I

Materialspecifikationer för skrivaren

finns mer

information.

Om tecknen inte formas ordentligt utan går i vågor kan skrivaren
behöva service. Skriv ut en konfigurationssida. Om tecknen inte
formas ordentligt bör du kontakta en auktoriserad
HP-återförsäljare eller servicerepresentant. I

Så här kontaktar du

HP

finns mer information.

Kontrollera att materialet placerats på rätt sätt och att
pappersledarna inte ligger an för löst eller för hårt mot
materialbunten. I

Fylla på material

finns mer information.

Inmatningsfacket kan vara överfullt. I

Fylla på material

finns mer

information.

Kontrollera materialets typ och kvalitet. I

Materialspecifikationer

för skrivaren

finns mer information.

Kontrollera materialets typ och kvalitet. Både hög temperatur
och hög luftfuktighet kan leda till att papperet buktar sig.
I

Materialspecifikationer för skrivaren

finns mer information.

Materialet kanske har legat i inmatningsfacket för länge. Vänd på
materialbunten i facket. Försök också med att vända materialet
180° i inmatningsfacket.

Fixeringstemperaturen kan vara för hög. Se till att rätt
materialtyp valts i skrivardrivrutinen. Om problemet kvarstår,
välj en materialtyp som använder en låg fixeringstemperatur,
t.ex. OH-film eller ett lätt material.

background image

68 Kapitel 6

SVWW