HP LaserJet 1015 Printer - Lös toner

background image

Lös toner

Kontrollera att prioritetsinmatningsfacket sitter som det ska.

Den ljuskänsliga trumman i tonerkassetten har förmodligen blivit
repad. Sätt i en ny HP-tonerkassett. I

Byta tonerkassett

finns

mer information.

Kontrollera att prioritetsinmatningsfacket sitter som det ska.

Minska inställningen av utskriftstäthet genom HP verktygslådan.
Detta minskar bakgrundsskuggningen. Se

Materialspecifikationer för skrivaren

.

Byt till ett lättare material. I

Materialspecifikationer för skrivaren

finns mer information.

Kontrollera miljön runt skrivaren. Mycket torra förhållanden (låg
luftfuktighet) kan öka bakgrundsskuggningen.

Sätt i en ny HP-tonerkassett. I

Byta tonerkassett

finns mer

information.

Om det sitter toner på materialets framkant kan det bero på att
pappersledarna är smutsiga. Torka av pappersledarna med en
torr, luddfri trasa. I

Rengöra skrivaren

finns mer information.

Kontrollera materialets typ och kvalitet.

Försök att installera en ny HP-tonerkassett. I

Byta tonerkassett

finns mer information.

Fixeringstemperaturen kan vara för låg. Se till att rätt materialtyp
valts i skrivardrivrutinen.

Gör ren skrivaren invändigt. I

Rengöra skrivaren

finns mer

information.

Kontrollera materialets typ och kvalitet. I

Materialspecifikationer

för skrivaren

finns mer information.

Försök att installera en ny HP-tonerkassett. I

Byta tonerkassett

finns mer information.

Se till att rätt materialtyp valts i skrivardrivrutinen.

Anslut skrivaren direkt till vägguttaget i stället för till en
grenkontakt.

background image

SVWW

Förbättra utskriftskvaliteten 67