HP LaserJet 1015 Printer - Steg 1: Har skrivaren installerats på rätt sätt?

background image

Steg 1: Har skrivaren installerats på rätt sätt?

Är skrivaren ansluten till en väggkontakt som fungerar?

Är strömbrytaren i rätt läge?

Är tonerkassetten korrekt isatt? Se

Byta tonerkassett

.

Är papperet rätt placerat i inmatningsfacket? Se

Fylla på material

.

Ja:

Om du svarade ja på ovanstående frågor, gå till

Steg 2: Lyser Redo-lampan?

Nej: Om skrivaren inte går att starta,

Kontakta HP:s support

.