HP LaserJet 1015 Printer - Pappershanteringsproblem

background image

Pappershanteringsproblem

Klicka på det alternativ som bäst beskriver problemet:

Pappersstopp

Utskriften blir skev (krokig)

Flera ark matas samtidigt genom skrivaren

Skrivaren hämtar inget material från inmatningsfacket

Skrivaren får papperet att rulla sig

Utskriften går mycket långsamt

Gå tillbaka till

Hitta lösningen

Pappershanteringsproblem

Fel

Åtgärd

Pappersstopp

Mer information finns i avsnittet

Åtgärda stopp

.

Kontrollera att du skriver ut på material som stämmer med
specifikationerna. I

Materialspecifikationer för skrivaren

finns mer

information.

Kontrollera att du inte skriver ut på material som är skrynkligt, vikt eller
skadat.

Kontrollera att skrivaren är ren. I

Rengöra skrivaren

finns mer

information.

Utskriften blir skev (krokig)

Mer information finns i avsnittet

Skev sida

.

Justera materialreglagen efter materialets längd och bredd och försök
igen. I

Fylla på material

finns mer information.

Flera ark matas samtidigt
genom skrivaren

Inmatningsfacket kan vara överfullt. I

Fylla på material

finns mer

information.

Kontrollera att materialet inte är skrynkligt, vikt eller skadat.

Skrivarens mellanlägg kan vara slitet. Mer information finns i avsnittet

Byta skrivarens separeringsplatta

.

Skrivaren hämtar inget
material från
inmatningsfacket

Inmatningsvalsen kan vara smutsig eller skadad. I

Rengöra

inmatningsvalsen

eller

Byta inmatningsvalsen

finns mer information.

Skrivaren får papperet att
rulla sig

Mer information finns i avsnittet

Buktning eller vågor

.

Utskriften går mycket
långsamt

Skrivarens maximala hastighet är 12 till 14 sidor per minut. Dokumentet kan
vara mycket komplicerat. Gör så här:

Förenkla dokumentet (t.ex. genom att minska på grafiken).

Öppna skrivaregenskaperna i skrivardrivrutinen. I

Skrivaregenskaper

(drivrutiner)

finns mer information. Ställ in materialtypen på vanligt

papper.

Obs:

Detta kan medföra att tonerns fixering inte blir rätt om du

använder tungt material.

Smalt eller tungt material saktar ned utskriften. Använd vanligt material.

Skrivarhastigheten baseras på processorns hastighet, mängden
tillgängligt minne och tillgängligt utrymme på datorns hårddisk. Prova
att utöka dessa komponenter.

background image

SVWW

Den utskrivna sidan skiljer sig från den på skärmen 63